News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

FXI deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november PDF Print E-mail

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer FX Internationals nye vd Ole Helland att hålla en presentation med tonvikt på nystarten av FX International. Aktiespararna är värd för arrangemanget som är en av årets stora aktieträffar. Exakt tid för presentationen kommer meddelas så snart tiden är satt från arrangören. För de som inte kan närvara på plats spelas och websänds hela presentationen in (20 minuter) följt av en moderatorledd frågestund på 10 minuter som även den webbsänds.

FX internationals nye Vd Ole Helland kommer att presentera nystarten, företaget och den nya strategin. Intresserade ges tillfälle att ställa frågor under presentationen eller i anslutning till arrangemanget. Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm är en av årets stora aktieträffar med några hundra förväntade besökare till seminarierna. Utöver detta kommer ett antal tusen personer att ta del av arrangemanget via nätet.

"Jag upplever att Aktiedagen är en bra möjlighet för oss att i samband med att vi nu gör en komplett nystart av bolaget och genomför en emission att ge en bredare presentation. FX international har en lång positiv historik i sin algoritm handel och det är det vi ny skall bygga upp försäljningen runt för att sedan arbeta oss vidare in på algoritmer även för andra områden som råvaruhandel, aktiehandel och obligationshandel", säger nye VD Ole Helland, FX international AB (publ.)

Helsingborg 2018-11-22

 

För ytterligare information kontakta

Ole Helland, VD                                                        Johan Olsson, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                         Tel: +46 (0) 705 42 46 00
e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                           E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


FX international

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

 

 

Latest News

Delårsrapport 201901-201903
2019-04-17 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.