About FXI

"FXI uses the latest research in artificial intelligence and statistics to optimize algorithmic trading strategies."

About FXI

FX International AB (publ) is a public limited company registered at Spotlight Stock Market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority).

The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Trading is based on our own trading platform, Genova FX ™, which utilizes statistical models based on artificial intelligence to achieve attractive and stable returns in the international currency market. Unlike traditional active management the use of artificial intelligence results in trading performance that differ significantly from traditional actively managed funds. All research and development takes place in Sweden and is performed by well-trained specialists with unique skills in their respective areas of work. The trading system has more than 8 years of research and development behind it and is now, after more than seven years of positive trading results, one of the leading systems for profitable currency trading on the international market.

FX International AB (publ) contributes to advisory services for qualified investors including adviser to Valor Global FX Fund and intends to launch a new fund named Genova Global Hedge. The funds form an alternative investment category aimed for qualified investors that intend to achieve absolute returns, with limited volatility and performance that is uncorrelated to actual market conditions or business cycles. The funds' asset classes are currencies and the management is through active quantitative trading, of which Genova Global Hedge uses Genova FX™ in its active management.

 

Board and Management

Johan Olsson, Johan Olsson, ledamot, är entreprenör med bakgrund inom medicinsk teknik, IT, fastigheter och konsumtionsvaror. Fokus ligger på försäljning och marknadsutveckling. Utbildning inom företagsekonomi och organisation. Internationell erfarenhet av lednings- och styrelsearbete. Arbetade som expert och coach för små och medelstora företag på uppdrag av EU-kommissionen i olika sammanhang. Certifierad av Styrelse Akademin som styrelseledamot och en mentor vid Lunds Universitets Mastersprogram inom entreprenörskap.

Ole Helland, VD, Ole Helland har över 20 års erfarenhet från finansbranschen och är ackrediterad av Swedsec. Han har tidigare arbetat inom bland annat Jyske Bank och Saxo Bank. Hans expertis ligger inom just kapital- och fondförvaltning och är väl förtrogen med FX handel och AI. Ole Helland är även en duktig entreprenör och kommer senast från Lauritz Auktioner. Ole talar fyra språk, svenska, danska, engelska och tyska och är van vid internationella affärer.

Jonas Hagberg, ledamot, har en Executive Masters från EFL, Lunds Universitet i business and administration. Jonas Hagberg har suttit i ledningsgruppen som COO och ansvarig affärsutvecklare inom Saldab IT under tillväxtåren 2009 till 2017 under vilka man fick 4 Årets Gasell utmärkelser och ökade tillväxten från 5 till 130 Mkr. Jonas Hagberg har även varit försäljningschef och affärsutvecklare inom Carl Lamm och Ricoh.

Hans Forsberg, ledamot, är företagsekonom med studier från Kristianstad Högskola. Hans Forsberg har även utbildning som Styrelseledamot från Styrelseakademin. Han har varit del av ledningsgruppen och ansvarig affärsutvecklare inom Årets super Gasell 2016 med en tillväxt på över 5000%. Hans Forsberg har sedan 2016 även varit delaktig i affärsutvecklingen i två mindre bolag med en tillväxt på ca 3750%. Hans Forsberg har även uppdrag som rådgivare och affärsutvecklare åt större och mindre bolag, vidare agerar han även som konsult åt Coompanion med rådgivning åt privata och offentliga organisationer. Hans Forsberg arbetar sedan 2017 som anställd VD på IT konsultföretaget Odd Bits AB på Ideon i Lund.

Mårten Aldén, ledamot, Mårten Aldén har lång erfarenhet från finansbranschen. Han har tidigare arbetat inom bland annat arbetat som manager på Saxo Bank. Hans expertis ligger inom kapital- och fondförvaltning.

Michal Kliman, ledamot, är aktieägare, chefsportföljförvaltare och direktör för investeringstjänster av kapitalförvaltningsföretag VALOR o.c.p., et al. Kliman började handla sedan 2008. Han fokuserade sin karriär på att utveckla handelsstrategier baserade på statistik och matematik och är skaparen av handelsstrategier som används för valutamarknaden. Han arbetade för flera europeiska banker och kapitalförvaltningsbolag M Securities et al., Et al. Kliman erhöll en magisterexamen i finansiell styrning som är certifierad med statsexamen Diplomuppsats om ämnet ”Användning av strukturell ekvationsmodellering (SEM) i Management”. Han har också studerat finansiell matematik vid Chemnitz University of Technology, Tyskland. Han studerade försäkringsmatematik vid Comenius-universitetet i Bratislava och har en kandidatexamen i internationell ledning som är certifierad med statlig undersökning. Examensarbete om ämne. FX investeringsstrategier. Kliman har lång erfarenhet av portföljförvaltning med stor inriktning på statistisk analys av marknadsbeteende.

 

Latest News

Delårsrapport 201901-201903
2019-04-17 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.