FXI valutahandel
 


FXI spekulerar i valutor genom användning av ett datorprogram för algoritmisk handel. Resultatet av valutahandeln tillkommer FXI:s aktieägare.

Genom att bli aktieägare i FXI har Du positionerat Dig i ett värdepapper som är exponerat mot både aktiemarknaden och valutamarknaden.

 

Senaste nyheterna

Kallelse till årsstämma i FX International AB (publ)
2016-09-22 | Lars Eriksson

Aktieägare i FX International AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Bokslutskommuniké 201507 - 201606
2016-08-31 | Lars Eriksson

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 juli 2015 till 30 juni 2016.

FXI avtalar om start av valutafond
2016-06-28 | Lars Eriksson

FXI avtalar om start av valutafond och teckningsoptioner med Valor

Copyright © 2016 FXI. Alla rättigheter reserverade.