FXI valutahandel
 


FXI spekulerar i valutor genom användning av ett datorprogram för algoritmisk handel. Resultatet av valutahandeln tillkommer FXI:s aktieägare.

Genom att bli aktieägare i FXI har Du positionerat Dig i ett värdepapper som är exponerat mot både aktiemarknaden och valutamarknaden.

 

Senaste nyheterna

Sista dag för handel med BTA
2016-12-02 | Lars Eriksson

FX International AB har slutfört nyemissionen som beslutades av styrelsen 5 oktober 2016. Sista dag för handel med BTA1 är tisdagen den 6 december  [ ... ]

Utfall av nyemission med företrädesrätt
2016-11-03 | Lars Eriksson

Den 31 oktober avslutades teckningstiden för FXI:s nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 13,2 MSEK tecknades till c [ ... ]

Idag inleds företrädesemissionen
2016-10-17 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för nedladdning nedan...

Copyright © 2016 FXI. Alla rättigheter reserverade.